Dołącz do nas!

Zgodnie z obowiązującym statutem, członkostwo nabywa się na własny wniosek, który zawiera pisemną (albo wyrażoną w wersji elektronicznej) rekomendację trzech członków Nowoczesnej. O przyjęciu osoby w poczet członków partii decyduje uchwałą Zarząd Regionu na wniosek zarządu koła zwykłą większością głosów w ciągu 90 dni od dnia doręczenia wniosku.

Statut Partii Nowoczesna (pdf)

Członkiem .Nowoczesnej  może zostać osoba, która:

a. posiada obywatelstwo polskie;
b. ukończyła 18 lat;
c. korzysta z pełni praw publicznych;
d. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e. nie jest członkiem innej partii politycznej;
f. ma nieposzlakowaną opinię;
g. złoży deklarację członkowską.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy dostarczyć  zarządu regionu Nowoczesnej:

Biuro Rzeszów:

ul. Jagiellońska 8,
35-025 Rzeszów

e-mail: [email protected]

 

Deklaracja członkowska (.pdf)

Deklaracja członkowska (.docx)

Ankieta osobowa (.pdf)

Ankieta osobowa (.docx

Sympatycy .Nowoczesna

Jeżeli utożsamiasz się z programem Nowoczesnej, jesteś za obroną wartości demokratycznych, jeśli z różnych powodów nie możesz wstąpić w nasze szeregi. Wypełnij formularz online.

KLIKNIJ TUTAJ

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?