Koło Jarosław

Koło Jarosław:

e-mail: [email protected]

fb_icon_325x325

 

Przewodniczący:


„Darmowa całodzienna opieka wakacyjna dla dzieci szkół podstawowych”

inicjatywa jarosław

Po przeanalizowaniu sytuacji oraz przeprowadzeniu wielu rozmów z mieszkańcami miasta Jarosławia, których to dzieci uczęszczają do szkół podstawowych a rodzice wykonują pracę na etatach lub prowadzą działalność zarobkową w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, okazuje się
iż problem zapewnienia całodziennej opieki dzieciom w tym terminie jest problemem bardzo realnym oraz trudnym do rozwiązania.

Koło Nowoczesnej w Jarosławiu wychodzi naprzeciw sytuacji rodziców i składa inicjatywę do Burmistrza Miasta w tym zakresie. Widzimy wiele możliwości organizacyjnych, aby opieka taka była zapewniona niskim kosztem finansowym a zarazem na bardzo wysokim poziomie przez wykwalifikowany personel w godzinach pracy rodziców np. od 8:00 do 16:00 lub od 9:00 do 17:00
z wykorzystaniem budynków Szkół Podstawowych oraz pomieszczeń odpowiednio do takich działań przystosowanych.
W mieście Jarosławiu funkcjonują i realizują swoje zadania statutowe także instytucje, które to mogłyby być zaangażowane
w takie przedsięwzięcie, co pozwoliłoby na urozmaicenie tychże zajęć i jednocześnie przyczyniłoby się do poprawy sprawności fizycznej oraz aktywności intelektualnej dzieci korzystających z formy takiej opieki (np. MOSIR Jarosław – zajęcia na basenie z ratownikiem, zajęcia na hali sportowej, MOK Jarosław – zajęcia plastyczne, konkursy tematyczne, kino itp., Szkoła Muzyczna – -zajęcia muzyczne, Ognisko Baletowe – zajęcia taneczne i rytmiczne, Muzeum, Trasa Podziemna, i wiele innych.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż jest to temat bardzo ważny dla wszystkich rodziców zmagających się z takim problemem i jednocześnie godny poświęcenia uwagi ze strony władz naszego miasta. Rozwiązanie to w perspektywie dłuższego okresu mogłoby się stać coroczną inicjatywą Burmistrza Miasta Jarosławia w ramach prowadzenia aktywnej polityki prorodzinnej a rodzicom przynieść wymierną korzyść w rozwiązaniu powyższego problemu.

Z wyrazami szacunku
Przedstawiciele Koła Nowoczesnej w Jarosławiu


 

„Lokal handlowo-usługowy za 1zł przez pierwszy rok prowadzenia działalności dla nowych przedsiębiorców”

2 inicjatywa jarosław

W imieniu Koła Nowoczesnej w Jarosławiu występujemy do Pana Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha z inicjatywą o przeprowadzenie analizy oraz rozważenie możliwości zaoferowania młodym przedsiębiorcom chcących założyć działalność gospodarczą, niewykorzystanych i nieużywanych lokali handlowo-usługowych należących do miasta lub spółek miejskich za 1zł przez 12 m-cy w ramach rozwoju gospodarczego i aktywnego promowania młodych przedsiębiorców w naszym mieście.

Od kilku lat rola małych i średnich przedsiębiorstw w życiu naszego kraju systematycznie wzrasta. Sektor MSP w Polsce wytwarza ok. 68% PKB i tworzy miejsca pracy dla ok. 71% wszystkich zatrudnionych.

Wychodząc naprzeciw młodym, dynamicznym, energicznym ludziom (uczniom, studentom, emerytom itp.) z naszego miasta i powiatu, którzy to planują w przyszłości założyć działalność gospodarczą, Koło Nowoczesnej w Jarosławiu zwraca się do Pana Burmistrza z pomysłem zagospodarowania lokali będących w zasobach miejskich przeznaczonych na wynajem a dotychczas niewynajętych, na potrzeby przedsiębiorców zakładających i rejestrujących nową działalność gospodarczą w Jarosławiu na preferencyjnych warunkach.

Opis pomysłu:
1.Przeprowadzić spis lokali, które miasto lub spółka miejska posiada do wynajęcia a które to stoją puste i niezagospodarowane i są przeznaczone do wynajęcia.

2. Zaproponować zawarcie z miastem lub spółką miejską umowy na wynajem lokalu handlowo-usługowego na min. 3 lata.
W pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej nowy przedsiębiorca, który podpisze taką umowę płaciłby za wynajem takiego lokalu 1 zł netto miesięcznie. W drugim roku kwota najmu wynosiłaby 30% wartości ceny rynkowej m2. Trzeci rok 70% ceny rynkowej za m2. Kolejne lata normalna stawka za m2.
W przypadku niewywiązania się z umowy i niedotrzymania min. 3 letniego terminu umowy, przedsiębiorcy nie groziłyby żadne konsekwencje w postaci zwrotu obniżonej opłaty za najem czy tym podobne.

3.Pomysł ten dotyczył by tylko nowych firm, które zarejestrują działalność gospodarczą na terenie naszego miasta oraz zgłoszą zapotrzebowanie na lokal handlowo-usługowy.

Mamy nadzieję, iż jest to rozwiązanie godne uwagi i rozważenia. W naszym przekonaniu program taki dawałby większe szanse, że założona działalność gospodarcza mogłaby funkcjonować w dłuższym okresie czasu niż tylko przez okres, który jest wymagany po otrzymaniu dotacji z Urzędu Pracy. Tym samym były by większe szanse na to, iż w przyszłości taka firma będzie istnieć, rozwijać się oraz zatrudniać młodych ludzi mieszkających w Jarosławiu i okolicach.

Z wyrazami szacunku
Przedstawiciele Koła Nowoczesnej w Jarosławiu


3 maja 2017

Przedstawiciele Koła Jarosław Zygmunt Petru, Aleksander Jochym i Jarosław Suchy złożyli kwiaty przed pomnikiem przy skrzyżowaniu ulic 3-Maja i Przemyskiej w Jarosławiu upamiętniającym 200 rocznicę Konstytucji 3-go Maja . Pomnik powstał w 1991r. i corocznie odbywa się przy nim uroczystość kolejnej jej rocznicy .

 

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2019 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?